درباره باشگاه‏

شرکت ذخیره شاهد

بیاییم با هم باشگاه بسازیم

شرکت ذخیره شاهد به کلیه اعضای محترم موسسه اندوخته شاهد پیشنهاد می کند با مشارکت همه جانبه در طرح تاسیس باشگاهی برای اعضا ، گامی مهم و موثر در جهت شفاف سازی امور و ایجاد ارتباط مناسب بین شرکت و اعضای محترم بردارند. اهم اهداف شرکت ذخیره شاهد از اجرای طرح به شرح زیر می باشد:

  1. ایجاد بستر مناسب جهت ایجاد ارتباط دوسویه برای اطلاع رسانی شفاف.
  2. رفع ابهامات احتمالی اعضا در زمینه های مختلف.
  3. آموزش مبانی سرمایه گذاری و ضرورتهای آن در جامعه فعلی.
  4. استفاده از نظرات ارزشمند اعضای محترم موسسه اندوخته شاهد برای اداره بهتر امور شرکت و موسسه.
  5. مشارکت دادن اعضا در تصمیم گیریهای کلان.
  6. شناسایی اعضای نخبه ای که تمایل به همکاری در اصلاح امور مرتبط با عضویت خود دارند.
  7. ایجاد ارتباطی امن و مطهر در راستای هم افزایی آگاهیهای فردی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، علمی و اعتقادی.
  8. استفاده از پتانسیل علمی خود اعضا برای یاری و رفع مشکلات سایر اعضا و همچنین حفظ و تقویت وفاق و همدلی در بین خانواده بزرگ و معزز اعضای محترم موسسه اندوخته شاهد.
  9. بررسی راهکارهای اجرایی جهت ایجاد ظرفیت های مناسب  به منظور  جذب تسهیلات رفاهی برای اعضا.

لذا از کلیه ی اعضای محترم اعم از همسران و یا فرزندان معزز شاهد دعوت می شود تا نظرات ارزشمند خود را در این زمینه از طریق ارسال نظرات در بانک ایده ، در اختیار خدمتگزاران خود در این شرکت قرار دهند.
ضمنا این بخش از سایت شرکت ذخیره شاهد آمادگی دارد مقاله ها و یادداشت های اعضای محترم را در زمینه های مختلف سرمایه گذاری از طربق امکان ایجاد شده در بخش سخن اعضا دریافت و در همان بخش در اختیار سایر اعضا محترم قرار دهد.